หน้าหลัก
ประกาศ: Deface By Milad Hacking ประกาศ: กำหนดการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 ประกาศ: ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ประกาศ: เชิญชวนผู้สนใจสอบ TOEIC สมัครสอบ ณ ศูนย์ภาษาเจ็ดลิน ประกาศ: เชิญรับฟังการแนะแนวเรื่อง "600 ทุนการศึกษา ณ ไต้หวัน"

ผู้สนใจศึกษาต่อ

ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดการ รับสมัครปริญญาตรี,

นักศึกษาปัจจุบัน

ตรวจสอบผลการเรียน, ปฏิทินการศึกษา,

ศิษย์เก่ามหาลัยฯ

ข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ

บุคลากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการระเบียบ ประกาศ


Deface By Milad Hacking... [16 พ.ค. 2557]
กำหนดการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557... [16 พ.ค. 2557]
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อรอบที่ 3 ปีการศึกษา 255... [10 พ.ค. 2557]
เชิญชวนผู้สนใจสอบ TOEIC สมัครสอบ ณ ศูนย์ภาษาเจ็ดลิน... [01 พ.ค. 2557]
เชิญรับฟังการแนะแนวเรื่อง "600 ทุนการศึกษา ณ ไต้หวัน" ... [24 เม.ย. 2557]
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาศักย...

โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับปฏิบัติการให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ
สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาระบบสารเทศทางคอมพิวเตอร์
ณ ห้องเรียน จท.102  ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)...Read more

งานประเพณีสรงน้ำ พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง คร...

คณาจารย์และนักศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษจอมทองได้เข้าร่วมในขบวนพิธีอัญเชิญน้ำสรงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง โดยมีคณะสงฆ์ ส่วนงานราชการ คณะศรัทธา พ่อค้าประชาชนในอำเภอจอมทองร่วมด้วย?ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ จุดเริ่มขบ...Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติด้านภาษา...

พิธีเปิดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจอมทอง บรรยากาศเป็นเป็นไปด้วยค...Read more

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ...

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2557 บริษัท เบียร์ไทย 1991 จํากัด กําแพงเพชรตึก SCB Park งาน Thailand IT Contest Festival บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แ...Read more

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม (จอมทอง)
Rajamangkara University of Technology Lanna Chomthong
199 หมู่ 21 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053-267339 โทรสาร : 053-267339