หน้าหลัก

ผู้สนใจศึกษาต่อ

ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดการ รับสมัครปริญญาตรี,

นักศึกษาปัจจุบัน

ตรวจสอบผลการเรียน, ปฏิทินการศึกษา,

ศิษย์เก่ามหาลัยฯ

ข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ

บุคลากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการระเบียบ ประกาศ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม (จอมทอง)
Rajamangkara University of Technology Lanna Chomthong
199 หมู่ 21 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053-267339 โทรสาร : 053-267339