หน้าหลัก
ประกาศ: fefe ประกาศ: ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา เข้าโหลดไฟล์แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 50 ชั่วโมง/ปีการศึกษา ประกาศ: เชิญชวนนักศึกษาส่งเรียงความ โครงการปลูกป่าในใจคน ส่งภายใน 4 สิงหาคม 2557 ประกาศ: ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมงานโครงการคืนพันธุ์ไม้สู่ป่า คืนปลาสู่น้ำ ในวันพฤหัสบดี 7 สิงหาคม 57 ประกาศ: กำหนดการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557

ผู้สนใจศึกษาต่อ

ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดการ รับสมัครปริญญาตรี,

นักศึกษาปัจจุบัน

ตรวจสอบผลการเรียน, ปฏิทินการศึกษา,

ศิษย์เก่ามหาลัยฯ

ข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ

บุคลากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการระเบียบ ประกาศ


fefe... [11 พ.ค. 2559]
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา เข้าโหลดไฟล์แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาส... [02 ส.ค. 2557]
เชิญชวนนักศึกษาส่งเรียงความ โครงการปลูกป่าในใจคน ส่งภายใน 4 ... [31 ก.ค. 2557]
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมงานโครงการคืนพันธุ์ไม้สู่ป่า ค... [29 ก.ค. 2557]
กำหนดการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557... [16 พ.ค. 2557]
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาศักย...

โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับปฏิบัติการให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ
สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาระบบสารเทศทางคอมพิวเตอร์
ณ ห้องเรียน จท.102  ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)...Read more

งานประเพณีสรงน้ำ พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง คร...

คณาจารย์และนักศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษจอมทองได้เข้าร่วมในขบวนพิธีอัญเชิญน้ำสรงน้ำพระราชทานพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง โดยมีคณะสงฆ์ ส่วนงานราชการ คณะศรัทธา พ่อค้าประชาชนในอำเภอจอมทองร่วมด้วย?ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ จุดเริ่มขบ...Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติด้านภาษา...

พิธีเปิดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจอมทอง บรรยากาศเป็นเป็นไปด้วยค...Read more

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ...

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2557 บริษัท เบียร์ไทย 1991 จํากัด กําแพงเพชรตึก SCB Park งาน Thailand IT Contest Festival บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แ...Read more

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม (จอมทอง)
Rajamangkara University of Technology Lanna Chomthong
199 หมู่ 21 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053-267339 โทรสาร : 053-267339